Polski Związek Motorowy Miniżużel Liga młodych twardzieli
Liga młodych twardzieli

II runda IPP 2023 w Bydgoszczy

27.05.2023
II runda IPP 2023 w Bydgoszczy
Druga runda zmagań o Indywidualny Puchar Polski w kategorii 85-140cc zakończyła się zwycięstwem Krzysztofa Harendarczyka. "Siwy" w pierwszej fazie zawodów stracił tylko jeden punkt i dowiózł "trójkę" również w biegu finałowym. Kolejne bardzo dobre zawody odjechał Mieszko Mudło, na którego z pewnością liczyli gospodarze. Trzecie miejsce przypadło Oskarowi Funtowiczowi, a finału nie ukończył Franciszek Szczyrba. Miniżużlowiec MKMŻ Rybek Rybnik z pewnością ma czego żałować, ponieważ w biegach, które ukończył nie znalazł dziś pogromcy. Jutro młodzi zawodnicy spotkają się w zmaganiach drużynowych.

Klasyfikacja:

Grupa I:

1. O. Funtowicz 11+ 1 (3,3,2,3) + 1 – III. miejsce w biegu finałowym
2. F. Szczyrba 12 + w (3,3,3,3) + w – IV. miejsce w biegu finałowym
3. B. Byszewski 10 (3,2,2,3) – V. miejsce
4. M. Głębocki 9 (3,2,1,3) – VI. miejsce
5. D. Oscenda 8 (2,1,2,3) – VII. miejsce
6. T. Jackowiak 7 (3,0,2,2) – VIII. miejsce
7. W. Forstner 6 (1,2,2,1) – IX. miejsce
8. R. Downar 4 (0,2,2,m) – X. miejsce
9. A. Jabłoński 4 (1,1,1,1) – XI. miejsce
10. M. Jona 3 (w,2,1,0) – XII. miejsce
11. K. Spalding 2 (1,0,w,1) – XIII. miejsce
12. F. Górniak (0,0,m,-) – XIV. miejsce

Grupa II:

1. K. Harendarczyk 11+3 (3,3,3,2) + 3 – I. miejsce w biegu finałowym
2. M. Mudło 12+2 (3,3,3,3) + 2 – II. miejsce w biegu finałowym
3. J. Plutowski 8 (2,3,2,1) – V. miejsce
4. P. Reszka 7 (2,2,0,3) – VI. miejsce
5. M. Chylarecki 7 (3,0,2,2) – VII. miejsce
6. W. Klecha 6 (1,1,3,1) – VIII. miejsce
7. H. Frejter 5 (w,1,1,3) – IX. miejsce
8. S. Kazaniecki 5 (1,0,2,2) – X. miejsce
9. J. Wronecki 5 (w,2,2,1) – XI. miejsce
10. D. Biedrzycki 4 (w,w,1,3) – XII. miejsce
11.  M. Skibiński 4 (0,2,2,0) – XIII. miejsce
12. K. Wołynied 2 (d,d,1,1) – XIV. miejsce

Bieg po biegu:

1. Głębocki, Oscenda, Forstner, Downar 48,14s
2. Mudło, Reszka, Kazaniecki, Skibiński 44,84s
3. Byszewski, Downar, Spalding 48,68s
4. Mudło, Plutowski, Klecha, Wołyniec (d) 45,30s
5. Funtowicz, Głębocki, Jabłoński, Spalding 46,52s
6. Harendarczyk, Wołyniec, Biedrzycki (W1), Reszka
P6 Harendarczyk, Reszka, Wołyniec (d) 46,42s
7. Jackowiak, Forstner, Jabłoński 49,95s
8. Frejter (W2), Skibiński, Biedrzycki, Plutowski
P8 Skibiński, Biedrzycki(W3), Plutowski
PP8 Plutowski, Skibiński 48,99s
9. Jona (W4), Spalding,(u) Szczyrba, Forstner
P9 Szczyrba, Forstner, Spalding (W5) 49,65s
10. Chylarecki, Skibiński, Wołyniec 47,80s
11. Szczyrba, Downar, Jabłoński, Górniak 47,71s
12. Mudło, Wronecki, Biedrzycki, Chylarecki 45,58s
13. Funtowicz, Byszewski, Forstner, Górniak 46,55s
14. Harendarczyk, Wronecki, Klecha, Skibiński 48,05s
15. Szczyrba, Byszewski, Głębocki, Jackowiak 46,71s
16. Klecha, Chylarecki, Frejter, Reszka 49,27s
17. Głębocki, Jona, Górniak (M) 49,99s
18. Reszka, Plutowski, Wronecki 47,72s
19. Szczyrba, Funtowicz, Oscenda 46,27s
20. Harendarczyk, Chylarecki, Plutowski, Kazaniecki 46,17s
21. Funtowicz, Jackowiak, Jona, Downar (M) 48,86s
22. Mudło, Harendarczyk, Frejter 46,05s
23. Oscenda, Jackowiak, Spalding 48,27s
24. Frejter, Kazaniecki, Wołyniec, Wronecki (W6) 47,71s
25. Byszewski, Oscenda, Jabłoński, Jona 47,30s
26. Biedrzycki, Kazaniecki, Klecha 47,36s
27. Mudło, Harendarczyk, Funtowicz, Szczyrba (W7)
P27. Harendarczyk, Mudło, Funtowicz 45,17s

NCD – M. Mudło w 2. biegu 44,84s